Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.14

Console.WriteLine(Störst(10, 15));

/// <summary>
/// Returnerar det maximala värdet av två heltal
/// </summary>
/// <param name="tal1"></param>
/// <param name="tal2"></param>
/// <returns></returns>
int Störst(int tal1, int tal2)
{
  if (tal1 > tal2)
  {
    return tal1;
  }

  return tal2;
}