Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.13

int summa = Addera(5, 3, 10);
Console.WriteLine(summa);

/// <summary>
/// Beräknar summan av tre heltal
/// </summary>
/// <param name="tal1"></param>
/// <param name="tal2"></param>
/// <param name="tal3"></param>
/// <returns></returns>
int Addera(int tal1, int tal2, int tal3)
{
    return tal1 + tal2 + tal3;
}