Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.11

SkrivVertikalt("Hej");
Console.WriteLine();
SkrivVertikalt("Programmering", 2);

/// <summary>
/// Skriver ut ett meddelande vertikalt
/// </summary>
/// <param name="text">Meddelandet som ska skrivas ut</param>
/// <param name="antalTommaRader">Antalet tomma rader mellan varje tecken</param>
void SkrivVertikalt(string text, int antalTommaRader = 0)
{
  for (int i = 0; i < text.Length; i++)
  {
    Console.WriteLine(text[i]);
    for (int j = 0; j < antalTommaRader; j++)
    {
      Console.WriteLine();
    }
  }
}