Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.10

Console.WriteLine("Skriv in någonting");
string inmatning = Console.ReadLine();

int heltal;
if (int.TryParse(inmatning, out heltal))
{
    Console.WriteLine("Du matade in ett heltal");
}
else
{
    Console.WriteLine("Du matade inte in ett heltal");
}