Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 6.1

SkrivTalIKvadrat(3);
SkrivTalIKvadrat(8);
SkrivTalIKvadrat(15);

void SkrivTalIKvadrat(int tal)
{
    Console.WriteLine($"Talet {tal} i kvadrat är {tal * tal}");
}