Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.9

Console.WriteLine("Skriv in en rad med tal separerade med plustecken");
string beräkning = Console.ReadLine();

string[] termerOrd = beräkning.Split('+');
int summa = 0;

foreach (string termOrd in termerOrd)
{
    int term = int.Parse(termOrd);
    summa += term;
}

Console.WriteLine($"Summan är {summa}");