Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.9

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vilket är Europas folkrikaste land?");
      string svar = Console.ReadLine();
      int antalGissningar = 1;

      while (svar != "Tyskland")
      {
        if (antalGissningar >= 5)
        {
          Console.WriteLine("Dina gissningar är slut");
          break;
        }
        Console.WriteLine("Fel svar, försök igen");
        svar = Console.ReadLine();
        antalGissningar++;
      }

      if (svar == "Tyskland")
      {
        Console.WriteLine("Ditt svar är rätt!");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer