Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.8

Console.WriteLine("Skriv in en mening");
string mening = Console.ReadLine();

string[] orden = mening.Split(' ');

foreach (string ord in orden)
{
    Console.WriteLine(ord);
}