Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.7

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hur många kvadrattal vill du skriva ut?");
      int antalKvadrater = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= antalKvadrater; i++)
      {
        Console.WriteLine($"{i}*{i} = {i*i}");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer