Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.6

Console.WriteLine("Du får nu skriva in 5 städer");

string[] städer = new string[5];

for (int i = 0; i < städer.Length; i++)
{
    Console.WriteLine($"Skriv in stad {i+1}");
    städer[i] = Console.ReadLine();
}

Console.WriteLine("Här är de städer du skrev in");

foreach (string stad in städer)
{
    Console.WriteLine(stad);
}