Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.6

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._6
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string meddelande = "Detta är ett meddelande";

      for (int i = meddelande.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        Console.WriteLine(meddelande[i]);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer