Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.4

int[] årtal = { 1995, 2010, 2006, 1995, 2012 };
Console.WriteLine("Skriv in ett årtal");
int användarensÅrtal = int.Parse(Console.ReadLine());

bool årtaletFanns = false;
for (int i = 0; i < årtal.Length; i++)
{
  if (årtal[i] == användarensÅrtal)
  {
    årtaletFanns = true;
    Console.WriteLine($"Ditt årtal finns på index {i}");
  }
}

if (årtaletFanns == false)
{
  Console.WriteLine("Årtalet du skrev in fanns inte i arrayen");
}