Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.4

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 40; i < 81; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer