Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.3

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta är ett omvandlingsprogram");

      string val = "";

      while (val != "3")
      {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Välj ett av följande alternativ");
        Console.WriteLine("1. Omvandla meter till kilometer");
        Console.WriteLine("2. Omvandla kilometer till meter");
        Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
        val = Console.ReadLine();        

        switch (val)
        {
          case "1":
            Console.WriteLine("Skriv in en längd i meter");
            double antalMeter = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine($"Längden du skrev in är detsamma som {antalMeter / 1000} km");
            break;

          case "2":
            Console.WriteLine("Skriv in en längd i km");
            double antalKm = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine($"Längden du skrev in är detsamma som {antalKm * 1000} meter");
            break;

          case "3":
            Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ!");
            break;
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer