Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.3

int[] tal = { 322, 9000, -55, 100, -10, 53, 20, 400 };

int störst = tal[0];

for (int i = 1; i < tal.Length; i++)
{
    if (tal[i] > störst)
    {
        störst = tal[i];
    }
}

Console.WriteLine($"Största talet: {störst}");