Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.21

Random slump = new Random();

int antalTärningar = 5;
int antalSidor = 6;

int[] tärningsresultat = new int[antalTärningar];      
bool[] låstaTärningar = new bool[antalTärningar];
bool allaTärningarLåsta = false;

// Ge startvärden till arrayerna
for (int i = 0; i < antalTärningar; i++)
{
  tärningsresultat[i] = 0;
  låstaTärningar[i] = false;
}

while (allaTärningarLåsta == false)
{
  // Slå tärningarna som inte är låsta
  for (int i = 0; i < antalTärningar; i++)
  {
    if (låstaTärningar[i] == false)
    {
      tärningsresultat[i] = slump.Next(1, antalSidor + 1);
    }
  }

  // Skriv ut tärningsresultaten
  Console.WriteLine("Här är dina tärningsresultat:");
  for (int i = 0; i < antalTärningar; i++)
  {
    Console.Write($"Tärning {i+1}: {tärningsresultat[i]}");

    if (låstaTärningar[i] == true)
    {
      Console.Write("  LÅST");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();

  // Lås nya tärningar
  Console.WriteLine("Vilka tärningar vill du låsa?");
  string låsSträng = Console.ReadLine();
  string[] låsLista = låsSträng.Split(' ');
  for (int i = 0; i < låsLista.Length; i++)
  {
    int nyttLåsIndex = int.Parse(låsLista[i]) - 1;
    låstaTärningar[nyttLåsIndex] = true;
  }

  // Kolla om alla tärningar är låsta
  allaTärningarLåsta = true;
  for (int i = 0; i < antalTärningar; i++)
  {
    if (låstaTärningar[i] == false)
    {
      allaTärningarLåsta = false;
    }
  }

  Console.WriteLine();
}

Console.WriteLine("Alla tärningar är låsta, programmet avslutas...");