Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.22

int[] tal = { 12345, 45561, 15451, 64132423, 4524 };

for (int i = 0; i < tal.Length; i++)
{
  int antalMindre = 0;
  int antalStörre = 0;

  for (int j = 0; j < tal.Length; j++)
  {
    if (tal[i] > tal[j])
    {
      antalMindre++;
    }
    else if (tal[i] < tal[j])
    {
      antalStörre++;
    }
  }

  if (antalMindre < tal.Length / 2.0 && antalStörre < tal.Length / 2.0)
  {
    Console.WriteLine($"Medianen är {tal[i]}");
    break;
  }
}