Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.23

int[] tal = { 1, 2, 2, 3, 3};

int maxAntal = 0;

// Ta reda på hur många gånger det vanligaste talet förekommer
for (int i = 0; i < tal.Length; i++)
{

  // Hur många gånger finns talet i arrayen?
  int antal = 0;
  for (int j = 0; j < tal.Length; j++)
  {
    if (tal[i] == tal[j])
    {
      antal++;
    }
  }
  if (antal > maxAntal)
  {
    maxAntal = antal;
  }
}

Console.WriteLine("Följande tal är vanligast:");
// Kolla vilka tal som förekommer maxAntal gånger
for (int i = 0; i < tal.Length; i++)
{
  bool taletFinnsTidigare = false;

  // Skriv bara ut talet första gången
  for (int j = 0; j < i; j++)
  {
    if (tal[i] == tal[j])
    {
      taletFinnsTidigare = true;
      break;
    }
  }
  if (taletFinnsTidigare)
  {
    continue;
  }

  // Hur många gånger finns talet i arrayen?
  int antal = 1;
  for (int j = i + 1; j < tal.Length; j++)
  {
    if (tal[i] == tal[j])
    {
      antal++;
    }
  }

  if (antal == maxAntal)
  {
    Console.WriteLine(tal[i]);
  }
}