Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.20

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._20
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta är ett menyprogram");

      string val = "";

      while (val != "3")
      {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Välj ett av följande alternativ");
        Console.WriteLine("1. Rita ut en kvadrat i valfri storlek");
        Console.WriteLine("2. Skriv ut ett meddelande vertikalt");
        Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
        val = Console.ReadLine();

        switch (val)
        {
          case "1":
            Console.WriteLine("Ange kvadratens sidlängd");
            int sidlängd = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < sidlängd; i++)
            {
              for (int j = 0; j < sidlängd; j++)
              {
                Console.Write("X");
              }
              Console.WriteLine();
            }
            break;

          case "2":
            Console.WriteLine("Skriv in ett meddelande");
            string meddelande = Console.ReadLine();
            for (int i = 0; i < meddelande.Length; i++)
            {
              Console.WriteLine(meddelande[i]);
            }
            break;

          case "3":
            Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ!");
            break;
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer