Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.2

Console.WriteLine("Hur många sporter vill du skriva in?");
int antal = int.Parse(Console.ReadLine());
string[] sporter = new string[antal];

for (int i = 0; i < antal; i++)
{
    Console.WriteLine("Skriv in en sport");
    sporter[i] = Console.ReadLine();
}

Console.WriteLine("Här är de sporter du skrev in");
for (int i = 0; i < antal; i++)
{
    Console.WriteLine(sporter[i]);
}