Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i = 50;
      while (i > 0)
      {
        Console.WriteLine(i);
        i--;
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer