Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.19

int[] tal = { 12345, 45561, 15451, 64132423, 4524 };

for (int i = 0; i < tal.Length; i++)
{
  string talText = tal[i].ToString();
  for (int j = 0; j < talText.Length; j++)
  {
    Console.Write(talText[j]);
    Thread.Sleep(100);
  }
  Console.WriteLine();
  Thread.Sleep(500);
}