Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.19

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._19
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett meddelande");
      string meddelande = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Ange antal steg åt höger");
      int steg = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < meddelande.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < steg; j++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        Console.WriteLine(meddelande[i]);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer