Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.18

string[] länder = { "Indien", "Kina", "USA", "Indonesien", "Pakistan" };
for (int i = 0; i < länder.Length; i++)
{
    Console.WriteLine($"{i+1}. {länder[i]}");
}
Console.WriteLine("Vilka länder vill du se igen?");
string seIgen = Console.ReadLine();
string[] igenLista = seIgen.Split(' ');

for (int i = 0; i < igenLista.Length; i++)
{
    int igenTal = int.Parse(igenLista[i]);
    Console.WriteLine($"{igenTal}. {länder[igenTal - 1]}");
}