Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.18

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._18
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
      string heltal = Console.ReadLine();

      for (int i = 0; i < heltal.Length; i++)
      {
        string tecken = heltal[i].ToString();
        int siffra = int.Parse(tecken);
        if (siffra == 9)
        {
          Console.Write("0");
        }
        else
        {
          Console.Write(siffra + 1);
        }
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

Kommentarer