Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.17

Console.WriteLine("Skriv in tal separerade med *");
string uttryck = Console.ReadLine();
string[] termLista = uttryck.Split('*');

double produkt = 1;

foreach (string termText in termLista)
{
    double term = double.Parse(termText);
    produkt *= term;
}

Console.WriteLine($"Produkten av alla talen är {produkt}");