Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.16

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._16
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int tiotal = 0; tiotal < 10; tiotal++)
      {
        for (int ental = 0; ental < 10; ental++)
        {
          Console.Write($"{tiotal * 10 + ental, 3}");
        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer