Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.15

string[] ordLista = { "Hej", "Nej", "Ja", "OK", "Absolut" };

string först = ordLista[0];

for (int i = 1; i < ordLista.Length; i++)
{
    if (ordLista[i].CompareTo(först) < 0)
    {
        först = ordLista[i];
    }

}

Console.WriteLine($"Först i bokstavsordning: {först}");