Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.15

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._15
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");

      int tal = int.Parse(Console.ReadLine());

      int störst = tal;
      int minst = tal;

      string svar = "";
      while (svar != "n")
      {
        Console.WriteLine("Vill du skriva in ett till heltal? (j/n)");
        svar = Console.ReadLine();

        if (svar == "n")
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("Skriv in ett till heltal");
        int nyttTal = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (nyttTal > störst)
        {
          störst = nyttTal;
        }
        if (nyttTal < minst)
        {
          minst = nyttTal;
        }
      }

      Console.WriteLine($"Det största talet du skrev in var {störst}");
      Console.WriteLine($"Det minsta talet du skrev in var {minst}");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer