Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.14

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._14
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Detta är ett menyprogram");

      string val = "";

      while (val != "3")
      {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Välj ett av följande alternativ");
        Console.WriteLine("1. Subtrahera ett tal med ett annat");
        Console.WriteLine("2. Dividera ett tal med ett annat");
        Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
        val = Console.ReadLine();

        switch (val)
        {
          case "1":
            Console.WriteLine("Skriv in två tal");
            double subTal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            double subTal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine($"{subTal1}-{subTal2} = {subTal1 - subTal2}");
            break;

          case "2":
            Console.WriteLine("Skriv in två tal");
            double divTal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            double divTal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine($"{divTal1}-{divTal2} = {divTal1 / divTal2}");
            break;

          case "3":
            Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ!");
            break;
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer