Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.13

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;

namespace Uppgift_5._13
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string meddelande = "Hej! Är 3,14 ett heltal? Tack, för att du, läste meddelandet.";

      for (int i = 0; i < meddelande.Length; i++)
      {
        Console.Write(meddelande[i]);

        // Tänk på att det är jämförelse mellan char, inte string
        if (meddelande[i] == '.' || meddelande[i] == '?' || (meddelande[i] == ',' && meddelande[i+1] == ' ') || meddelande[i] == '!')
        {
          Thread.Sleep(1000);
        }
        else
        {
          Thread.Sleep(100);
        }
      }
    }
  }
}

Kommentarer