Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.13

Console.WriteLine("Hur många heltal vill du skriva in?");
int antal = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] talLista = new int[antal];
Console.WriteLine($"Skriv in {antal} heltal");

for (int i = 0; i < talLista.Length; i++)
{

    talLista[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Här är talen du skrev in");

for (int i = 0; i < talLista.Length; i++)
{
    Console.WriteLine($"Tal {i+1}: {talLista[i]}");
}