Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.12

string[] meningar = { "Detta är en mening.", "Detta är det också.", "Programmering är roligt." };

foreach (string mening in meningar)
{
    Console.WriteLine(mening);
    Console.WriteLine();
}