Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.11

string[,] karta = new string[4, 4];
karta[0, 0] = "A";
karta[1, 0] = "B";
karta[2, 0] = "C";
karta[3, 0] = "D";
karta[0, 1] = "E";
karta[1, 1] = "F";
karta[2, 1] = "G";
karta[3, 1] = "H";
karta[0, 2] = "I";
karta[1, 2] = "J";
karta[2, 2] = "K";
karta[3, 2] = "L";
karta[0, 3] = "M";
karta[1, 3] = "N";
karta[2, 3] = "O";
karta[3, 3] = "P";

int x = 1;
int y = 2;

string val = "";

while (val != "e")
{
  Console.WriteLine($"Du står på X:{x}, Y:{y}");
  Console.WriteLine($"Du står på bokstaven {karta[x, y]}");
  Console.WriteLine("Välj en riktning");
  Console.WriteLine("w = upp, s = ner, a = vänster, d = höger, e = avsluta");

  val = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine();

  switch (val)
  {
    case "w":
      y--;
      break;

    case "s":
      y++;
      break;

    case "a":
      x--;
      break;

    case "d":
      x++;
      break;

    case "e":
      Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
      break;

    default:
      Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ");
      break;
  }

  if (x < 0)
  {
    x = 0;
  }
  else if (x > 3)
  {
    x = 3;
  }

  if (y < 0)
  {
    y = 0;
  }
  else if (y > 3)
  {
    y = 3;
  }
}