Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.10

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int y = 1; y < 7; y++)
      {
        for (int x = 1; x < 7; x++)
        {
          Console.Write($"{x * y,4}");

        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer