Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Uppgift_5._1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vilket är världens folkrikaste land?");
      string svar = Console.ReadLine();
      while (svar != "Kina")
      {
        Console.WriteLine("Du svarade fel, försök igen");
        svar = Console.ReadLine();
      }

      Console.WriteLine("Grattis! Du svarade rätt!");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kommentarer