Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 5.1

string[] städer = new string[3];
städer[0] = "Göteborg";
städer[1] = "Stockholm";
Console.WriteLine($"Skriv in namnet på en svenska stad förutom {städer[0]} och {städer[1]}");
städer[2] = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Här är tre svenska städer");
Console.WriteLine($"{städer[0]}, {städer[1]} och {städer[2]}");