Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.9

Console.WriteLine("Hur många kvadrattal vill du skriva ut?");
int antalKvadrater = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= antalKvadrater; i++)
{
    Console.WriteLine($"{i}*{i} = {i*i}");
}