Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.8

Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
string tal = Console.ReadLine();

bool finns3Eller7 = false;

for (int i = 0; i < tal.Length; i++)
{
  if (tal[i] == '3' || tal[i] == '7')
  {
    finns3Eller7 = true;
  }
}

if (finns3Eller7)
{
  Console.WriteLine("Talet innehåller minst en 3:a och/eller 7:a");
}
else
{
  Console.WriteLine("Det finns inte någon 3:a eller 7:a i talet.");
}