Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.7

Console.WriteLine("Skriv in ett tal");
string text = Console.ReadLine();

int siffersumma = 0;
for (int i = 0; i < text.Length; i++)
{
    string teckenString = text[i].ToString();
    int tal = int.Parse(teckenString);
    siffersumma += tal;
}

Console.WriteLine($"Siffersumman av talet {text} är {siffersumma}");