Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.33

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string ord1 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in ett till ord");
string ord2 = Console.ReadLine();

for (int i = 0; i < ord1.Length; i++)
{

  // Kolla om det är första gången vi stöter på tecknet som finns på ord1[i]
  // ord1[..i] är den del av ordet som finns innan tecknet på index i
  if (ord1[..i].Contains(ord1[i]))
  {
    // Tecknet finns tidigare i ordet, gå vidare till nästa tecken
    continue;
  }

  // Hur många gånger finns tecknet i ord1?
  int antalIOrd1 = 0;
  for (int j = 0; j < ord1.Length; j++)
  {
    if (ord1[i] == ord1[j])
    {
      antalIOrd1++;
    }
  }

  // Hur många gånger finns tecknet i ord2?
  int antalIOrd2 = 0;
  for (int j = 0; j < ord2.Length; j++)
  {
    if (ord1[i] == ord2[j])
    {
      antalIOrd2++;
    }
  }

  if (antalIOrd1 > antalIOrd2)
  {
    Console.Write(ord1[i]);
  }

}