Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.32

Console.WriteLine("Bestäm kvadraternas sidlängd");
int sidlängd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Bestäm rutnätets bredd");
int bredd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Bestäm rutnätets höjd");
int höjd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int l = 0; l < höjd; l++)
{
  for (int k = 0; k < sidlängd; k++)
  {
    for (int i = 0; i < bredd; i++)
    {
      for (int j = 0; j < sidlängd; j++)
      {
        Console.Write("*");
      }
      Console.Write(" ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
}