Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.31

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string ord = Console.ReadLine();
bool någotFörekommerMerÄn1Gång = false;

for (int i = 0; i < ord.Length - 1; i++)
{

  // ord[..i] är den del av ordet som finns innan tecknet på index i
  if (ord[..i].Contains(ord[i]))
  {
    // Tecknet finns tidigare, gå vidare till nästa tecken
    continue;
  }

  // Kolla om tecknet finns på något senare ställe i ordet
  if (ord[(i+1)..].Contains(ord[i]))
  {
    Console.WriteLine($"'{ord[i]}' förekommer mer än 1 gång.");
    någotFörekommerMerÄn1Gång = true;
  }

}

if (någotFörekommerMerÄn1Gång == false)
{
  Console.WriteLine("Inget tecken förekommer mer än 1 gång");
}