Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.3

Console.WriteLine("Detta är ett omvandlingsprogram");

string val = "";

while (val != "3")
{
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Välj ett av följande alternativ");
  Console.WriteLine("1. Omvandla meter till kilometer");
  Console.WriteLine("2. Omvandla kilometer till meter");
  Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
  val = Console.ReadLine();        

  switch (val)
  {
    case "1":
      Console.WriteLine("Skriv in en längd i meter");
      double antalMeter = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Längden du skrev in är detsamma som {antalMeter / 1000} km");
      break;

    case "2":
      Console.WriteLine("Skriv in en längd i km");
      double antalKm = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Längden du skrev in är detsamma som {antalKm * 1000} meter");
      break;

    case "3":
      Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
      break;

    default:
      Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ!");
      break;
  }
}