Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.29

Console.WriteLine("Ange triangelns sidlängd");
int sidlängd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < sidlängd; i++)
{
  for (int j = 0; j < i + 1; j++)
  {
    Console.Write("*");
  }
  Console.WriteLine();
}