Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.28

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string text = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in exakt två tecken");
string tecken = Console.ReadLine();

bool finnsTecken1 = false;
bool finnsTecken2 = false;

for (int i = 0; i < text.Length; i++)
{
  if (text[i] == tecken[0])
  {
    finnsTecken1 = true;
  }
  if (text[i] == tecken[1])
  {
    finnsTecken2 = true;
  }
}

if (finnsTecken1 && finnsTecken2)
{
  Console.WriteLine("Båda tecknen finns i den första strängen");
}
else
{
  Console.WriteLine("Minst ett av tecknen finns inte i den första strängen");
}