Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.27

Console.WriteLine("Skriv in ett meddelande");
string meddelande = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Ange antal steg åt höger");
int steg = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i < meddelande.Length; i++)
{
  for (int j = 0; j < steg; j++)
  {
    Console.Write(" ");
  }
  Console.WriteLine(meddelande[i]);
}