Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.26

Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");
string heltal = Console.ReadLine();

for (int i = 0; i < heltal.Length; i++)
{
  string tecken = heltal[i].ToString();
  int siffra = int.Parse(tecken);
  if (siffra == 9)
  {
    Console.Write("0");
  }
  else
  {
    Console.Write(siffra + 1);
  }
}