Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.25

Console.WriteLine("Detta är ett menyprogram");

string val = "";

while (val != "3")
{
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Välj ett av följande alternativ");
  Console.WriteLine("1. Subtrahera ett tal med ett annat");
  Console.WriteLine("2. Dividera ett tal med ett annat");
  Console.WriteLine("3. Avsluta programmet");
  val = Console.ReadLine();

  switch (val)
  {
    case "1":
      Console.WriteLine("Skriv in två tal");
      double subTal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double subTal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{subTal1}-{subTal2} = {subTal1 - subTal2}");
      break;

    case "2":
      Console.WriteLine("Skriv in två tal");
      double divTal1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double divTal2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"{divTal1}-{divTal2} = {divTal1 / divTal2}");
      break;

    case "3":
      Console.WriteLine("Programmet avslutas...");
      break;

    default:
      Console.WriteLine("Du valde inte ett giltigt alternativ!");
      break;
  }
}