Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.24

for (int i = 1; i < 101; i++)
{
  if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0)
  {
    Console.WriteLine("FizzBuzz");
  }
  else if (i % 3 == 0)
  {
    Console.WriteLine("Fizz");
  }
  else if (i % 5 == 0)
  {
    Console.WriteLine("Buzz");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}