Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.23

Console.WriteLine("Skriv in ett heltal");

int tal = int.Parse(Console.ReadLine());

int störst = tal;

string svar = "";
while (svar != "n")
{
  Console.WriteLine("Vill du skriva in ett till heltal? (j/n)");
  svar = Console.ReadLine();

  if (svar == "n")
  {
    break;
  }
  Console.WriteLine("Skriv in ett till heltal");
  int nyttTal = int.Parse(Console.ReadLine());

  if (nyttTal > störst)
  {
    störst = nyttTal;
  }

}

Console.WriteLine($"Det största talet du skrev in var {störst}");