Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.15

string meddelande = "Hej! Är 3,14 ett heltal? Tack, för att du, läste meddelandet.";

for (int i = 0; i < meddelande.Length; i++)
{
  Console.Write(meddelande[i]);

  // Tänk på att det är jämförelse mellan char, inte string
  if (meddelande[i] == '.' || meddelande[i] == '?' || meddelande[i] == ',' || meddelande[i] == '!')
  {
    Thread.Sleep(1000);
  }
  else
  {
    Thread.Sleep(100);
  }
}