Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.14

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string ord = Console.ReadLine();

bool allaTeckenMinstTvåGånger = true;
for (int i = 0; i < ord.Length; i++)
{
  bool tecknetFinnsMerÄn1Gång = false;

  for (int j = 0; j < ord.Length; j++)
  {
    if (i != j && ord[i] == ord[j])
    {
      tecknetFinnsMerÄn1Gång = true;
    }
  }

  if (tecknetFinnsMerÄn1Gång == false)
  {
    allaTeckenMinstTvåGånger = false;
  }
}

if (allaTeckenMinstTvåGånger)
{
  Console.WriteLine("Alla tecken förekommer minst två gånger");
}
else
{
  Console.WriteLine("Det finns minst ett tecken som bara förekommer en gång i ordet");
}