Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.13

Console.WriteLine("Skriv in rektangelns bredd");
int bredd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Skriv in rektangelns höjd");
int höjd = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < höjd; i++)
{
  for (int j = 0; j < bredd; j++)
  {
    // Om man är på första eller sista raden eller kolumnen så skrivs ett X, annars ett " "
    if (i == 0 || i == höjd - 1 || j == 0 || j == bredd - 1)
    {
      Console.Write("X");
    }
    else
    {
      Console.Write(" ");
    }
  }
  Console.WriteLine();
}