Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.11

Console.WriteLine("Vilket är Europas folkrikaste land?");
string svar = Console.ReadLine();
int antalGissningar = 1;

while (svar != "Tyskland")
{
  if (antalGissningar >= 5)
  {
    Console.WriteLine("Dina gissningar är slut");
    break;
  }
  Console.WriteLine("Fel svar, försök igen");
  svar = Console.ReadLine();
  antalGissningar++;
}

if (svar == "Tyskland")
{
  Console.WriteLine("Ditt svar är rätt!");
}