Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 4.1

Console.WriteLine("Vilket är världens folkrikaste land?");
string svar = Console.ReadLine();
while (svar != "Kina")
{
    Console.WriteLine("Du svarade fel, försök igen");
    svar = Console.ReadLine();
}

Console.WriteLine("Grattis! Du svarade rätt!");