Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.9

Console.WriteLine("Skriv in en valfri text");
string text = Console.ReadLine();

if (text.Contains("+") && text.Contains("-"))
{
    Console.WriteLine("Texten inenhåller både ett + och ett -");
}
else if (text.Contains("+"))
{
    Console.WriteLine("Texten innehåller ett +");
}
else if (text.Contains("-"))
{
    Console.WriteLine("Texten innehåller ett -");
}
else
{
    Console.WriteLine("Texten innehåller varken ett + eller -");
}