Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.8

Console.WriteLine("Skriv in ett ord");
string ord1 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in ett till ord");
string ord2 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Skriv in ett tredje ord");
string ord3 = Console.ReadLine();

if (ord1.CompareTo(ord2) < 0 && ord1.CompareTo(ord3) < 0)
{
    Console.WriteLine("Det första ordet kommer först i bokstavsordning av de tre orden.");
}