Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.6

Console.WriteLine("Hur lång är du? (m)");
double längd = double.Parse(Console.ReadLine());

if (längd >= 1.5 && längd <= 1.9)
{
    Console.WriteLine("Du får åka berg-och-dalbanan!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Du får INTE åka berg-och-dalbanan.");
}