Gå till innehållet

Lösningsförslag till uppgift 3.4

Console.WriteLine("Hur många poäng fick du på det nationella provet?");
int poäng = int.Parse(Console.ReadLine());

if (poäng < 18)
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget F");
}
else if (poäng < 27)
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget E");
}
else if (poäng < 35)
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget D");
}
else if (poäng < 46)
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget C");
}
else if (poäng < 55)
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget B");
}
else
{
  Console.WriteLine("Du fick provbetyget A");
}